Om Noter

Noter’ er histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens med­lems­blad, som udkom­mer fysisk fire gan­ge årligt og sen­des ud til for­e­nin­gens med­lem­mer. Artik­ler­ne skri­ves pri­mært af for­ske­re og under­vi­se­re. Det er redi­ge­ret af besty­rel­ses­med­lem­mer på skift. Ansvars­ha­ven­de redak­tør er Las­se Taa­gaard. Klik neden­for for at læse mere om de enkel­te numre.

De nye­ste numre

Anmel­del­ser

Peder Wiben
Wey­ses­ga­de 2
2100 Køben­havn Ø

Tlf.: 39 18 14 11 / 26 50 38 51 

Mail: pederwiben@gmail.com

Annon­ce­pri­ser i Noter 2020

Bag­si­denH: 220mm x B: 195mm4500 kr
1/1 sideH: 270mm x B: 195mm 30003000 kr
1/2 side horisontalH: 135mm x B: 195mm1500 kr
1/2 side vertikalH: 270mm x B: 47,5mm1500 kr
1/4 sideH: 70mm x B: 195mm:1000 kr

Annon­cer sen­des til:
Las­se Taa­gaard Jen­sen
Elver­høj 8
9400 Nør­re­sund­by
Tlf.: 61 65 40 20
Mail: Lasse@historielaerer.dk

Ros til det nye Noter (nyt lay­out fra dec. 2018)

Hvor er det nye design på Noter dog læk­kert! Det er vir­ke­ligt vel­lyk­ket, synes jeg — man kaster sig jo over artik­ler­ne med hidtil uset læseglæde”

Gefion Gym­na­si­um

Mik­kel

Super flot num­mer af Noter der kom i post­kas­sen i dag.
Tak for det sto­re arbej­de I leverer! ”

Janich

Har net­op nydt det nye num­mer af Noter med min mor­genkaf­fe. Sik­ke et fan­ta­stisk nyt lay­out, og ind­hol­det er lige så fabel­ag­tigt. TAK til alle dem der har lagt kræf­ter i det nye blad. ”

Sta­nis Elsborg


Med­lem­s­de­bat om Noter

Forum­over­sigt Emner

Viser 3 emner — 1 til 3 (af 3 i alt)
Viser 3 emner — 1 til 3 (af 3 i alt)

Start ny tråd i forum­met om Noter 


Tid­li­ge­re num­re (før decem­ber 2018)