Privatlivspolitik

Af Mike Licht, CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/notionscapital/
Af Mike Licht, CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/notionscapital/

Hjem­mesi­den her bru­ger “cook­i­es”, små tekst­fi­ler, der gem­mes på din com­pu­ter for at huske dine indstil­lin­ger til næste gang.

Vi sæl­ger ikke oplys­nin­ger om dig af nogen som helst art til nogen, men vi bru­ger Goog­le Ana­ly­ti­cs til at fin­de ud af hvor­dan de besø­gen­de bru­ger siden.

Hvis du bru­ger et soci­alt medie til at log­ge ind, så kom­mu­ni­ke­res der med One­All i bag­grun­den og des­u­den bru­ger vi Mail­chimp til nyheds­bre­ve og Goog­le Fonts.

 

Pri­vat­livspo­li­tik
Giv lidt feed­ba­ck?

Skriv en kommentar