Link­bi­bli­o­tek

Hvis du er log­get ind på historielaerer.dk, kan du også dele links til under­vis­nings­re­le­vant mate­ri­a­le. Det kan være hjem­mesi­der, for­løb eller map­per med kil­der fra den gam­le EMU. Du kan også hjæl­pe andre ved at anbe­fa­le mate­ri­a­le — links sor­te­res efter flest anbefalinger.

Husk at respek­te­re copy­rights, hvis du deler materiale.

Her­un­der ser du alle del­te links ord­net i kate­go­ri­er. De nye­ste links vises også på forsiden.


Alle links efter kategorier