Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

Så er der ikke læn­ge til kur­set på Sixtus i Mid­del­fart den 31/10 — 1/11