Besty­rel­sen

Den nuvæ­ren­de besty­rel­se blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen d. 9/11 2023. 

Søren
Tor­b­jørn
Svend­sen

For­mand

soren@historielaerer.dk

Gre­ve Gym­na­si­um (stx & hf)

Niels
Nød­de­bo
Peter­sen

Næst­for­mand

niels@historielaerer.dk

Køben­havn VUC (hf, hf‑e & gs)

Mire­la
Ismai­li
Redzic

Kas­se­rer

mirela@historielaerer.dk

Vej­en Gym­na­si­um (stx & hf)

Mar­gen
Ott

margen@historielaerer.dk

Høje Taa­strup Gym­na­si­um (stx, hf & asf/safe)

Tina
Sva­ne
Bois­en

tina@historielaerer.dk

Gefion Gym­na­si­um (stx)

Lea
Sose

lea@historielaere.dkc

Mid­del­fart Gym­na­si­um (stx & hf)

Tri­ne
Vil­lum­sen

trine@historielaerer.dk

Mun­kens­dam Gym­na­si­um (stx)

Ben­ny
Lar­sen

benny@historielaerer.dk

Brøn­der­s­lev Gym­na­si­um (stx & hf)

Emi­lie
Kjers­gaard
Mor­ten­sen

emilie@historielaerer.dk

Favrskov Gym­na­si­um (stx)

Sup­ple­ant

Ras­mus
Kjær­gaard
Peter­sen

Him­me­lev Gym­na­si­um (stx & hf)

Gene­ral­for­sam­lings­re­fe­ra­ter