Historielærerforeningen | Kontakt

Besty­rel­sen

Den nuvæ­ren­de besty­rel­se blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen d. 28/10 2021. 

Sup­ple­ant


Gene­ral­for­sam­lings­re­fe­ra­ter