Anmel­del­ser

Hvis du har en bog, du ger­ne vil have anmeldt, så skriv til redak­tø­ren for anmel­del­ser på trine@historielaerer.dk

Anmel­del­ser til­ba­ge til og med 2018 kan down­lo­a­des i pdf-filer nederst på den­ne side.Arkiv


Hvis du også ger­ne vil have din anmel­del­se på siden som ind­læg, så skal du opret­te en bru­ger­kon­to på siden, så vi kan sæt­te dit navn på indlæggene.