Anmel­del­ser

Hvis du har en bog, du ger­ne vil have anmeldt, så skriv til redak­tø­ren for anmel­del­ser på pederwiben@gmail.com

Alle anmel­del­ser kan down­lo­a­des i pdf-filer nederst på den­ne side.

 

Her kan du down­lo­a­de fle­re anmel­del­ser, som der ikke var plads til i Noter.

Hvis du også ger­ne vil have din anmel­del­se på siden som ind­læg, så skal du opret­te en bru­ger­kon­to på siden, så vi kan sæt­te dit navn på ind­læg­ge­ne.

Skriv en kommentar