Anmeldelser


Hvis du har en bog, du ger­ne vil have anmeldt, så skriv til redak­tø­ren for anmel­del­ser på pederwiben@gmail.com

Her kan du down­lo­a­de fle­re anmel­del­ser, som der ikke var plads til i Noter.

Anmel­del­ser
Giv lidt feed­ba­ck?

Skriv en kommentar