Noter #191: Brug og mis­brug af historien

Klaus Bjer­re: Om Koso­vo, hin­d­bær og gay-pri­de-para­de
Tea Sind­bæk: Tito, par­tisa­ner­ne og de andre — histo­ri­ske myter i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en
Ritvars Jan­sons : Com­mon and Distin­cti­ve Fea­tu­res of Tragic History: Lite­ne and Katyn
Jens Eng­berg: Land­bo­re­for­mer­ne og bon­de­fri­gø­rel­sen
Dan H. Ander­sen: Kon­spira­tio­ner og kon­spira­tions­te­o­ri­er — i man­ge udga­ver
Sine Mol­bæk-Ste­en­sig, DIIS: Holo­caust­be­næg­tel­se — en anti­se­mi­tisk kon­spira­tions­te­o­ri
Hei­di Eske­lund: Myste­ri­et om den histo­ri­ske pro­blem­stil­ling
Mere­te Ban­dak & Ras­mus Øster­gaard: For­løb om det ara­bi­ske for­år
Jørn Aarup-Kri­sten­sen: Turen går til Skt. Peters­borg
Peder Jacob Elle­ha­ve Kragh: Third Histo­ri­a­na Semi­nar — Rights & Responsibilities

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *