Kon­takt

Ekster­ne hen­ven­del­ser bedes ret­tet til for­man­den Søren Tor­b­jørn Svend­sen på soren@historielaerer.dk


Adres­se

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen
v. Peder Jacob Elle­ha­ve Kragh
Væg­ger­lø­se­vej 12
4873 Væg­ger­lø­se
historielaerer@gmail.com

CVR NR: 68051614 

Kon­takt med­lem­mer i besty­rel­sen, regions­se­kre­tæ­rer eller redak­tø­rer ved­rø­ren­de anmel­del­ser og Noter

Besty­rel­ses­med­lem­mer

Regions­se­kre­tæ­rer

Noter — Medlemsbladet

Kon­takt webmaster

Tek­ni­ske problemer/fejlmeldinger: Skriv til Lars Hen­rik­sen

Ideer/ønsker til ind­hold: Skriv til Søren Tor­b­jørn Svendsen

Kon­takt — ved­rø­ren­de medlemsskab

Adres­se­æn­drin­ger, udmel­del­se mv. — brug den­ne formular.

    Hvad dre­jer det sig om?