Noter #190: Ver­den uden­for Europa

Artik­ler

Ulla Pri­en: ”Det ara­bi­ske for­år”
Søren Mentz: ”Indi­en 1500–1800 – Fra stormogu­ler til bri­tisk kolo­ni”
Finn Mad­sen: ”Meso-ame­ri­kan­ske kul­tu­rer”
John­ny Thie­decke: ”Under­vis­ning i det gam­le Kina og Japan”
Leif Calun­dann Lar­sen: ”Guld­ky­sten og Dan­mark ind­til 1850”
Thor­kil Smitt: ”Gha­na efter selv­stæn­dig­he­den”
Erik Laurid­sen: ”Turen går til Gha­na”
Las­se Jens­by: ”Under­vis­nings­for­løb – Out­li­ne of USA’s history”
Anker L. Jen­sen: ”Atom­bom­ber for sjov”

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *