Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2022

Motivér dine ele­ver til at del­ta­ge i histo­rie­kon­kur­ren­cen Tema­et for Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021/2022 er “En ny begyn­del­se”.  Det åbner op for man­ge mulig­he­der og vink­ler i for­hold til under­vis­nin­gen.  HVEM UDSKRIVER KONKURRENCEN? Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning, EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 16. gang. HVEM KAN DELTAGE? Alle unge fra STX, HF, HHX og HTX […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: […]