Brug af IT i historieundervisningen

Det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt  Innovat­ing History Educa­tion for All er i gang med at lave en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om brug af IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at udfyl­de spør­ge­ske­ma­et. Den dan­ske ver­sion fin­des her: https://ankieta.ibe.edu.pl/index.php/647462/lang-da

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *