Tema­mø­de: dansk- og historieopgaver

I anled­ning af de nye lære­pla­ner og gym­na­si­ere­for­men 2017 hol­der ULF i Aar­hus et tema­mø­de for muse­ums­for­mid­le­re ved de kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er i Aar­hus og dansk- og histo­ri­e­læ­re­re fra de gym­na­si­a­le uddannelser.
Fokus vil være på, hvor­dan under­vi­ser­ne og museerne/formidlerne kan bru­ge hin­an­den bedst.

http://ulfiaarhus.dk/kursus/temamoede-dansk-og-historieopgaver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *