Ny sko­le­tje­ne­ste på Det Kgl. Bibliotek

På Det Kgl. Bibli­o­tek har vi net­op lan­ce­ret en sko­le­tje­ne­ste for gym­na­siesko­len. Et af vores til­bud er mål­ret­tet Histo­rie i gym­na­si­et, hvor nog­le af vores eks­per­ter for­tæl­ler om deres arbej­de og giver ele­ver­ne et ind­blik i arbej­det med kil­der og Historie.

 

http://www.kb.dk/da/dia/undervisning/moed_en_ekspert.html

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *