Gym­na­si­e­læ­rer­dag på Aar­hus Uni­ver­si­tet 29/1 2015

Arts på Aar­hus Uni­ver­si­tet  afhol­der igen i år Gym­na­si­e­læ­rer­dag. I år fore­går det tors­dag den 29. janu­ar 2015 kl. 9.15–16.00.

Dagen er til­ret­telagt, så der om for­mid­da­gen er et alment under­vis­nings­re­le­vant fokus og om efter­mid­da­gen et fag­spe­ci­fik ind­hold med mulig­hed for at del­ta­ge i en eller to for­skel­li­ge wor­ks­hops alt efter fag­lig interesse.

Pro­gram­met kan ses på www.au.dk/gymdag .

Til ori­en­te­ring kan jeg oply­se, at det er gra­tis at del­ta­ge, inklu­si­ve for­plej­ning, og at vi ved dagens afslut­ning vil være vært ved et let trak­te­ment. Til­mel­ding sker via link til til­mel­ding på http://arts.au.dk/videnudveksling/gymnasielaererdag-29-januar-2015/  SENEST tors­dag den 15. janu­ar 2015.

Vi håber at møde jer og man­ge af jeres fag­kol­le­ger til en inspi­re­ren­de og hyg­ge­lig dag, hvor I kan høre om, hvad der sker på net­op jeres fag­om­rå­de på Aar­hus Uni­ver­si­tet, og vi om, hvad I er opta­get af i gymnasiet.

På gen­syn den 29. janu­ar på Aar­hus Universitet

Met­te Brinch Thomsen
Udvik­lings­kon­su­lent

Cen­ter for Under­vis­nings­ud­vik­ling og Digi­ta­le Medi­er (www.tdm.au.dk)
Aar­hus Universitet
Palu­dan Mül­lers Vej 48
Byg­ning 5620
8200 Aar­hus N   

Arkiveret i kassen med Kurser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *