Vin­de­re af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021

Søn­dag den 6. juni blev der afholdt PRISOVERRÆKKELSE I HISTORIEKONKURRENCEN 2021! Begi­ven­he­den fandt sted på Køben­havns Bymuseum.

1. pri­sen på 10.000,- kr. gik til Petra Faye Vil­lad­sen og Pil Pre­cht-Storm fra Rysenste­en Gym­na­si­um for bidra­get ”Den lil­le pandemihåndbog”.

2. pri­sen på 5000,- kr. gik til Nyn­ne Hus­by Scheu­er og Juli­us Øster­bye, Esper­gær­de Gym­na­si­um, der hav­de bidra­get med en video om coronakrisen.

3. pri­sen på 3000,- kr. gik til Nico­lai Riis­gaard, Janet Kamal og Luc­ca Ayte­miz fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um, som hav­de pro­du­ce­ret en rap-sang om finanskrisen.

Jury­ens spe­ci­al­pris – et bog­ga­ve­kort på 1000,- kr. sponso­re­ret af Inter­net­bog­hand­len SAXO.com, gik til Tobi­as Biil Ander­sen fra Svend­borg Gymnasium.

Blandt alle de mod­tag­ne bidrag blev der truk­ket lod om et bog­ga­ve­kort på 1000,- kr. sponso­re­ret af Inter­net­bog­hand­len SAXO.com – vin­de­ren blev Fri­da Dok­ke­dal, der hav­de pro­du­ce­ret en video om Den Kol­de Krig.

Pri­ser­ne blev moti­ve­ret og over­rakt af jury­ens for­mand dr.phil. Thor­kild Kjærgaard.

Alle vin­der­ne ønskes STORT til­lyk­ke af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, EuStory og Saxo.com.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *