Dan­marks­hi­sto­rie i 12 inter­ak­ti­ve i‑books

Danmarkshistorien.dk har udgi­vet en del af deres frem­stil­lings­ma­te­ri­a­le som 12 gra­tis inter­ak­ti­ve i‑books, som kan læses på en æble­dims (iPad, iPhone).

Jeg har hen­tet ‘EF og kri­se­ti­der’, nr. 11 i seri­en, og det ser ret godt ud: 35 sider med enkel­te lyd- og videoklip og en lil­le repe­te­tions­quiz til sidst med 10 spørgs­mål, som man tager “inde i bogen”.  Der slut­tes af med en liste over rele­van­te kil­der på danmarkshistorien.dk.

Det lig­ger også som pdf, men her er det ‘kun’ en e‑bog; der er ikke inter­ak­ti­ve sider.

Det kan under alle omstæn­dig­he­der bru­ges til over­blikslæs­ning i for­bin­del­se med kronologiforløbet.

Der er bare den lil­le hage, at der ikke føl­ger en æble­dims med, når man down­lo­a­der den … gad vide, hvor­for det kun er lavet til iBooks?

Kun­ne du fin­de på at dæk­ke dan­marks­hi­sto­ri­en med dis­se 12 i‑bøger alene?

(Det­te er ikke en anmel­del­se — jeg har kun “blad­ret” lidt i den…)

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *