Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ?

DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner.

Man kan gem­me klip under sin bruger.

Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login)

Har du nog­le yndlingsklip?

(“Luk det lort” — Scre­en­dump fra DR klip)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *