Doku­men­tar­fil­men “Slag­te­bænk Dybbøl”

Vi har fået et tip fra Lise­lot­te Michel­sen på det dan­ske fil­min­sti­tut, DFI:

Det dre­jer sig om doku­men­tar­fil­men ’Slag­te­bænk Dybbøl – histo­ri­en om sla­get ved Dybbøl i 1864’.  Den kun­ne måske være inter­es­sant for histo­ri­e­læ­re­re at bru­ge i under­vis­nin­gen i forb. med Ole Bor­nedals meget hype­de tv-serie ’1864’, der har pre­mi­e­re på DR 12. okto­ber. Det kun­ne være oplagt med en dis­kus­sion om fx, hvor­dan histo­ri­ske begi­ven­he­der bli­ver dra­ma­ti­se­ret i hen­holds­vis doku­men­tar­form og fiktionsform.

I fil­men ’Slag­te­bænk Dybbøl’ ser vi bl.a. inter­views med Tom Buk-Swi­en­ty, der har skre­vet bogen ’Slag­te­bænk Dybbøl’ – som net­op har været blandt Bor­nedals inspirationskilder.

Link til Film­cen­tra­lens doku­men­tar­film  ’Slag­te­bænk Dybbøl’

For under­vi­se­re med UNI-login

http://filmcentralen.dk//gymnasiet/film/slagtebaenk-dybboel-historien-om-slaget-ved-dybboel-1864

For pri­va­te uden UNI-login (fil­men er gra­tis at se)

http://filmcentralen.dk/alle/film/slagtebaenk-dybboel-historien-om-slaget-ved-dybboel-1864

(bil­le­de: Scre­ens­hot fra filmen)

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *