Repor­ta­ge fra Hels­in­gør

Ale­xan­der Todo­si­je­vić  fra Beo­grad har lavet den­ne vide­orepor­ta­ge fra Euro­clio-kon­fe­ren­cen sid­ste år.

Som det frem­går er der rig lej­lig­hed til at bli­ve klo­ge­re på histo­rie og få kon­takt til under­vi­se­re i andre lan­de.

Det­te års kon­fe­ren­ce afhol­des i Bel­fast og tema­et er “DEALING WITH THE LEGACY OF A VIOLENT PAST IN HISTORY AND HERITAGE EDUCATION”

Læs mere her

 

0

Skriv en kommentar