FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 21. marts 2019, fra 00:00 til 23:59
 • Sted: Øre­stad Gym­na­si­um
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Chri­sti­an Vol­l­mond, CV@kvuc.dk

 • Fore­lø­bigt program

  10.00–10.30: Intro­duk­tion til dagen og lidt om at arbej­de problemorienteret
  Ved Chri­sti­an Vol­l­mond, fag­kon­su­lent, UVM

  10.30–11.30: Meto­de og kildekritik
  Ved Hei­di Eske­lund Knud­sen, Historielab.dk

  11.30–11.45: Pau­se


  Hei­di Eske­lund Knud­sen
  Kva­li­fi­ce­ret og funk­tio­nel til­gang til kil­der og kildekritik*

  11.45–12.15: Erfa­rings­ud­veks­ling og ‑opsam­ling efter interesser:

  - DHO-for­løb og ‑opga­ve
  — Den nye prø­ve­form: Erfa­rin­ger fra histo­rie B

  12.15–12.30: Opsam­ling i ple­num – fokus på nye eksa­mens­form i praksis

  12.30–13.30: Frokost

  13.45–14.45: Arbej­det med digi­tal dan­nel­se i historiefaget
  Ved Chri­sti­an Vol­l­mond + DIDAK (vodcasts)

  14.45–15.00: Pau­se


  Niko­laj Peter­sen
  Histo­rie som fag i samspil*

  15.00–15.45: Valg­fri session:

  a) Det nye SRP og historiefaget
  Ved Niko­laj Peder­sen, Egå Gymnasium

  b) Rol­le­spil i historieundervisningen
  Ved Hen­rik Tuxen, Rung­sted Gymnasium

  15.45–16.00: Afrun­ding og evaluering

  Ca. 14 dage inden kur­sets afvik­ling udsen­des ende­ligt pro­gram, ønsker til for­be­re­del­se, wor­ks­hop­til­mel­ding og even­tu­elt mate­ri­a­le i rela­tion i kurset.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.