Halv­dags­kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus

Hvor­når

14. sep­tem­ber 2018 
11:00 — 16:00

Til­mel­din­ger

Log ind eller send mail

Hvor

KVUC
Sct. Petri Pas­sa­ge 1, Køben­havn, 1165 

Begi­ven­heds­ty­pe

Den 14/9 afhol­der Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus på KVUC fra kl. 11 med:

  • Histo­ri­ker og for­fat­ter Mat­t­hi­as Bjørnlund
  • Jour­na­li­sten og fored­rags­hol­de­ren Denis Serin­ci, (læs evt. de to fored­rags­hol­de­res artik­ler i Noter)
  • Jes­per Has­se­ris Gorm­sen. Jour­na­list og podcast-besty­rer af http://intetnytfravestfronten.dk

Pris kr. 480,- (gra­tis for del­ta­ge­re i rej­se­kur­set til Arme­ni­en og Georgien.

Ansv: Han­ne og Lars P.

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: