Halv­dags­kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus

Halv­dags­kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 14. sep­tem­ber 2018, 11:00 — 16:00
 • Sted: KVUC
 • Pris: 480,-
 • Til­mel­ding her
 • Arran­gør: Han­ne Mor­ten­sen

 • Den 14/9 afhol­der Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus på KVUC fra kl. 11 med:

  • Histo­ri­ker og for­fat­ter Mat­t­hi­as Bjørn­lund
  • Jour­na­li­sten og fored­rags­hol­de­ren Denis Serin­ci, (læs evt. de to fored­rags­hol­de­res artik­ler i Noter)
  • Jes­per Has­se­ris Gorm­sen. Jour­na­list og podcast-besty­rer af http://intetnytfravestfronten.dk

  Pris kr. 480,- (gra­tis for del­ta­ge­re i rej­se­kur­set til Arme­ni­en og Geor­gi­en.

  Ansv: Han­ne og Lars P.

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for til­mel­ding.


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal


  Liket af

  • avatar

  Skriv en kommentar