Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ? DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner. Man kan gem­me klip under sin bru­ger. Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login) Har du nog­le ynd­lings­klip? (“Luk … Læs mere Ken­der du DR Gym­na­si­um?

CPH:DOX sæt­ter fokus på den kol­de krig

Den 9. novem­ber er det 25 år siden Ber­lin murens fald.Og ikke bare det, efter at situ­a­tio­nen mel­lem vesten og Rusland atter til­spid­ses, er den kol­de krig kri­tisk rele­vant som aldrig før.  Der­for er det vig­tigt vi husker histo­ri­ens poli­ti­ske lek­tio­ner, og den anspænd­te situ­a­tion da spæn­din­ger­ne mel­lem de to super­mag­ter Sov­je­tu­ni­o­nen og USA var … Læs mere CPH:DOX sæt­ter fokus på den kol­de krig