Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Sam­ar­bej­de med den sven­ske HLF

I august måned mød­tes besty­rel­ser­ne for den dan­ske og den sven­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning i Lund og dis­ku­te­re­de mulig­he­der­ne for nor­disk sam­ar­bej­de mel­lem for­e­nin­ger­ne og medlemmerne. 

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *