Dags­or­den til ordi­nær generalforsamling

Fore­lø­big dags­or­den for ordi­nær gene­ral­for­sam­ling i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen d. 9.11.23 kl. 17.00 på Sto­re­bælt Sina­tur hotel & kon­fe­ren­ce, øste­rø­vej 121 i Nyborg:

1.     Valg af referent

2.     Valg af ordstyrer

3.     Besty­rel­sens beret­ning og diskussion

4.     Kas­se­re­rens beret­ning og diskussion

5.     Fast­sæt­tel­se af kontingent

6.     Ind­kom­ne forslag

7.     Valg af ny besty­rel­se og suppleant

8.     Valg af revisor

9.     Even­tu­elt

Forfatter(e)

Næst­for­mand for historielærerforeningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *