Nyt noter om Georgien og Armenien

I dis­se måne­der, hvor NATO rej­ser sig op i Est­land som tyde­ligt sig­nal til Rusland om at hol­de sig i ro, synes vi, at det er sær­ligt inter­es­sant at brin­ge det­te num­mer af Noter, som sæt­ter fokus på områ­det syd for Rusland – Kaukasus. Hvor­dan er det lige med det områ­de, som blev selv­stæn­digt i … Læs mere Nyt noter om Geor­gi­en og Arme­ni­en