Link­bi­bli­o­tek

Her ved­li­ge­hol­der histo­ri­e­nør­der et bibli­o­tek med gode web­s­te­der til histo­ri­e­un­der­vis­ning.

Hvis du er log­get ind på historielærer.dk, kan du til­fø­je links til bibli­o­te­ket nederst på den­ne side. (Man kan opret­te en gæste­bru­ger uden at være med­lem af for­e­nin­gen)

Kopi­er og ind­sæt webadres­sen i ste­det for at taste den ind.

Brug fx. kate­go­ri­er­ne som res­sour­ce­rum til ele­ver­ne i under­vis­nin­gen.

Nye­ste links

Kate­go­ri­er

Alle links


Til­føj et link til bibli­o­te­ket

7+

Skriv en kommentar