Login med soci­a­le medi­er fjernet

Big brother's watching
Af Mike Licht, CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/notionscapital/

Jeg har brugt nog­le timer på at prø­ve at få sitet til at over­hol­de per­son­da­ta­loven, og i den for­bin­del­se har jeg deak­ti­ve­ret mulig­he­den for at log­ge ind med Facebook/Google/Twitter. Årsa­gen er, at de soci­a­le medi­er høster data om dig, imens du er på sitet, og jeg er i tvivl om, om det er i orden. Vi har jo ikke nogen data­be­hand­ler­af­ta­le med Face­book, det er der mig bekendt ingen, der har…

Selv­om det måske vir­ker ret harm­løst at fx. Goog­le får infor­ma­tion om at du læser en arti­kel om histo­ri­e­di­dak­tik, og du tæn­ker “jeg har jo ikke noget at skju­le” så er det prin­cip­pet i det …og måske er det i strid med per­son­da­ta­loven. Se fx her.

En anden grund er at nog­le funk­tio­ner på sitet ikke vir­ker, når man er log­get ind med soci­alt medie.

Der er måske også noget histo­rie i det. Det er tan­ke­væk­ken­de at tysker­ne er langt mere kri­ti­ske på net­tet end dan­sker­ne, som har bed­re erfa­rin­ger med at sto­le på myn­dig­he­der­ne. Kun­ne man bru­ge det undervisningen ?

Hvad skal du gøre?

Hvis du ple­jer at log­ge ind med Face­book, skal du alt­så lave dig en ny adgangs­ko­de til din kon­to, som du skal log­ge ind med frem­over. Det kan du gøre her. Hvis du ikke kan huske hver­ken bru­ger­navn eller mail, så skriv til mig.

Hvad mener du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *