How can history educa­tion chan­ge today?

Hvor­når

2. april 2017 til 7. april 2017 
Hele dagen 

Hvor

Car­los San­ta­maría Centre
Pla­za Elhuy­ar 2 , Donostia, Gipuzkoa 

Begi­ven­heds­ty­pe

EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Europa.

Pris : €65.00 — €520.00

Læs mere om kon­fe­ren­cens pro­gram og hvor­dan man mel­der sig til her

Eventkategorier: