How can history educa­tion chan­ge today?

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 2. april 2017 til 7. april 2017, fra 00:00 til 00:00
 • Sted: Car­los San­ta­maría Cen­tre
 • Pris: €65.00 — €520.00
 • Kon­takt: David Kyng, david@kyng.dk

 • EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Europa.

  Pris : €65.00 — €520.00

  Læs mere om kon­fe­ren­cens pro­gram og hvor­dan man mel­der sig til her


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.