Studierejse til Cypern

Studierejse til Cypern

OBS: Dette kursus er historie! 🙂

 • Tid: 4. juni 2017 — 10. juni 2017
 • Sted: Castel­li Hotel
 • Pris: € 600 + trans­port

 • The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Research (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nær­me­re i det ved­lag­te pro­gram, som er til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med den fin­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning).

  Pris for del­ta­gel­se er ca. 600 euro + trans­port. Til­mel­ding sene­st 8/1 2017 til Kir­si Ruha­nen.

  Fin­nish Teacher’s Visit Draft Pro­gram­me


  Tilføj til din kalender

  0 iCal

  Skriv en kommentar

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.