Stu­di­e­rej­se til Cypern

Hvor­når

4. juni 2017 til 10. juni 2017 
Hele dagen 

Hvor

Castel­li Hotel
38 Ouzo­u­ni­an Stre­et 1504, Nico­sia, Cypern 

Begi­ven­heds­ty­pe

The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Research (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nær­me­re i det ved­lag­te pro­gram, som er til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med den fin­ske historielærerforening).

Pris for del­ta­gel­se er ca. 600 euro + trans­port. Til­mel­ding sene­st 8/1 2017 til Kir­si Ruha­nen.

Fin­nish Tea­cher’s Visit Draft Programme

Eventkategorier: