Skri­ve­kon­kur­ren­ce om De Hvi­de Busser

Det er nu du skal spid­se pen­nen ekstra skar­pt, fin­de dine aller­dy­be­ste ord frem fra skuf­fen og skæ­re dig ned gen­nem histo­ri­ens man­ge lag. Skriv din for­tæl­ling om en tid vi ikke må glem­me, om Anden Ver­denskrig og De Hvi­de Bus­ser, og vind en aften og nat på muse­et med oplæg af gæstedom­mer Knud Romer.

Skriv dit bidrag på 2.000 ord og ind­send det sene­st ons­dag den 30. sep­tem­ber 2015 for at del­ta­ge i konkurrencen.

Kon­kur­ren­cen er til­tænkt ele­ver i gym­na­si­et og fol­ke­sko­lens udsko­ling. Del­ta­ge­re skal der­for være fyldt 12 år og des­u­den kun­ne del­ta­ge i fina­len på muse­et man­dag den 12. okto­ber 2015.

Læs mere om kon­kur­ren­cen på: http://www.movellas.com/da/competition/show/201507011148452606/de-hvide-busser-historisk-fiktion-skrivekonkurrence

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *