Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 dan­marks­hi­sto­ri­er”)

universaltid

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når de sto­re kal­der, og vi … Læs mere Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 dan­marks­hi­sto­ri­er”)

Prøv histo­ri­epor­ta­len

Histo­ri­epor­ta­len fra Gyl­den­dal afspej­ler et moder­ne medi­e­bil­le­de. Du får solidt fag­ligt ind­hold i et flek­si­belt for­mat, der giver dig fri­hed til at pluk­ke og sam­men­sæt­te under­vis­nin­gen på din egen måde.   Vi opda­te­rer løben­de por­ta­len med nyt ind­hold, nye medi­ekil­der og fær­di­ge for­løb for­ank­ret i den sene­ste reform – så du kan foku­se­re på at … Læs mere Prøv histo­ri­epor­ta­len