Prøv histo­ri­epor­ta­len

Histo­ri­epor­ta­len fra Gyl­den­dal afspej­ler et moder­ne medi­e­bil­le­de. Du får solidt fag­ligt ind­hold i et flek­si­belt for­mat, der giver dig fri­hed til at pluk­ke og sam­men­sæt­te under­vis­nin­gen på din egen måde.

 

Vi opda­te­rer løben­de por­ta­len med nyt ind­hold, nye medi­ekil­der og fær­di­ge for­løb for­ank­ret i den sene­ste reform – så du kan foku­se­re på at dele din pas­sion med næste generation.

 

Prøv det gra­tis for­løb “Dan­mark besat!” eller bestil en prø­ve­ad­gang til hele portalen

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *