Didaktik er sjovest, når det er fagdidaktik

Didaktik er sjovest, når det er fagdidaktik

Den 3. udga­ve af for­e­nin­gens histo­ri­e­di­dak­tik er nu udkom­met som fysisk bog og sendt ud til med­lem­mer­ne.

Unboxing didak­tik­ken

Med­lem­mer­ne kan debat­te­re artik­ler­ne i det­te med­lem­s­forum .

For­si­de Forum­over­sigt 3. udga­ve af histo­ri­e­di­dak­tik­ken 2017

Debat om artik­ler­ne i “Histo­ri­e­di­dak­tik”. Skriv ger­ne (noget af) artik­lens titel som emne­ti­tel, så det bli­ver let­te­re at over­skue.

Det­te forum inde­hol­der 1 emne og blev sidst opda­te­ret af  Lars Hen­rik­sen 5 måne­der siden.

Viser emne 1 (af 1 i alt)
Viser emne 1 (af 1 i alt)

Du skal være log­get ind for at opret­te et nyt emne.

Bru­ge­re onli­ne:
Ingen bru­ge­re akti­ve lige nu.
Besø­gen­de de sid­ste 24 timer: 1
Lars Hen­rik­sen
Key­ma­ster | Mode­ra­tor | Par­ti­ci­pant | Specta­tor | Blo­ck­ed
Sta­ti­stik
Trå­de: 236, Ind­læg: 413, Bru­ge­re: 949
Vel­kom­men til Inge Gals­gaard
Der var 23 onli­ne den 26. Octo­ber 2017 9:36

 

For­mand | Historielaerer.dk |

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.