Historielærerforeningen | Kontakt

7: 1. ver­denskrig og den afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hellfighters

Historielærer.dk
Historielærer.dk
7: 1. ver­denskrig og den afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hellfighters
/

For­stå hvor­for der er en afro­a­me­ri­ka­ner i fransk uni­form på for­si­den af 1. ver­denskrigscom­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1.

Den­ne “Histo­ri­e­nørd” podcast hand­ler om ame­ri­kan­ske sor­te sol­da­ters her­oi­ske ind­sats under 1. ver­denskrig, som den frem­træ­der I com­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1 og i vir­ke­lig­he­den. Histo­ri­e­nørd for­tæl­ler om den legen­da­ri­ske afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hel­l­figh­ters, der er ble­vet udø­de­lig­gjort i com­pu­ter­spil, teg­ne­se­ri­er og fle­re bøger.

Histo­ri­e­nørd podca­sten kan nu fin­des på iTu­nes til alle dem med Apple: https://itunes.apple.com/us/podcast/historien%C3%B8rd/id1294980771?mt=2

Spre­a­ker https://www.spreaker.com/show/historienord

eller din fore­truk­ne podcastafspiller.

For at føl­ge alle podcast fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen (inklu­siv Histo­ri­e­nørd) meld dig til føl­gen­de feed: https://historielaerer.dk/feed/podcast/

Fin­der du Histo­ri­e­nørd inter­es­sant eller under­hol­den­de, så er du her­med opfor­dret til at anmel­de og abon­ne­re på den på iTu­nes. Den bli­ver mere syn­lig på den måde.

 

Lyd anvendt:
Bat­l­le­fi­eld 1 af EA 2016. Før­ste mission.
Air stri­ke by By BDa­ve­in­ca­mas, Ali­en­bomb — www.freesound.org +)
Clo­se distan­ce fire by By Cam.dudes and Matt.g — www.freesound.org +) 
Batt­le­fi­eld ambi­en­ce by By Just­kid­dink — www.freesound.org +)
War­fa­re Back­gro­und by Juskid­dink of the Fre­eso­und Project +)
Can­non shot near by Man from http://freesound.org +)
Run­ning Sol­di­er by soundfx.com +)
Ago­ny Screams b by Than van Nis­pen and Freq­Man of the Fre­eso­und Project +)
mar­ching band by By dave­in­ca­mas — freesound.org +)
lar­ge crowd che­er by by wanna73 — freesound.org +)
out­door applau­se by by wim — freesound.org +)
Car Horn 1 by By Zero­l­ag­ti­me — wwwfreesound.org +)
Che­ers and Applau­se by qubo­dup from http://freesound.org +)

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *