Erfa­rin­ger med onli­ne undervisning

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 27. janu­ar 2021, fra 16:00 til 17:00
 • Sted: Virtuelt 
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Ufor­melt møde , hvor vi udveks­ler ide­er til og erfa­rin­ger med under­vis­ning under nedlukningen.

  Hvis der er inter­es­se for det, vil vi prø­ve at køre det hver uge. Måske kun­ne det være et tema for hvert møde, men det kan vi tale om.

  Mødet fore­går i Micro­soft Teams, men man behø­ver ikke have en Micro­soft kon­to eller Teams-appen for at være med — man kan del­ta­ge fra sin browser.

  Du vil mod­ta­ge et møde­link pr . mail  ca. 15 min før mødet.

  Pro­gram

  Vel­komst v. Ama­lia Bonné
  20 min: Før­ste bre­ak-out ses­sion i 4‑mandsgrupper
  20 min: Anden bre­ak-out ses­sion i nye 4‑mandsgrupper
  10 min: Opsam­ling — evaluering

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for tilmelding.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.