Prøv historieportalen

Histo­ri­epor­ta­len fra Gyl­den­dal afspej­ler et moder­ne medi­e­bil­le­de. Du får solidt fag­ligt ind­hold i et flek­si­belt for­mat, der giver dig fri­hed til at pluk­ke og sam­men­sæt­te under­vis­nin­gen på din egen måde.   Vi opda­te­rer løben­de por­ta­len med nyt ind­hold, nye medi­ekil­der og fær­di­ge for­løb for­ank­ret i den sene­ste reform – så du kan foku­se­re på at … Læs mere Prøv histo­ri­epor­ta­len