Altin­gets valg­test til unge

(tip fra Altinget)

Spek­trum – Altin­gets unge­me­die — til­by­der en valg­test til både FT-val­get og EP-val­get, hvor man kan sam­men­lig­ne sine hold­nin­ger med par­ti­er­ne. Testen skal ikke for­tæl­le, hvad man skal stem­me, men der­i­mod lede en vide­re til mere infor­ma­tion om par­ti­er­ne og valget. 

Kan det måske være til nyt­te for jer valg­kam­pen? Vi har en del mate­ri­a­le om beg­ge valg hen­vendt til en ung mål­grup­pe. Jeg tæn­ker, det kan være et sjovt grund­lag for debat i klas­ser­ne og rele­vant i for­hold til den sam­funds­fag­li­ge del af under­vis­nin­gen – både under og efter valget.

Fol­ke­tings­valgtest

Spek­trum-video om Stram Kurs

Europaparlamentsvalgtest

Du må ende­lig sige til, hvis du har spørgsmål.

Man­ge hil­se­ner og ønsker om et godt valg!

Kri­stof­fer Hecquet
Pro­jek­t­chef, Altinget

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *