Historielærerforeningen | Kontakt

Noter #201: 1914

For­ri­ge num­mer af Noter hav­de fokus på 1864 og 150 års mar­ke­rin­gen. Også det­te num­mer af Noter har mar­ke­rin­gen af en væsent­lig begi­ven­hed i fokus, nem­lig 100 året for 1. Ver­denskrigs udbrud i 1914. Der er såle­des tale om ét af de heltsto­re års­tal, som enhver med inter­es­se for histo­rie vil nik­ke gen­ken­den­de til. I […]