Tag ele­ver­ne med til live­streams

Fol­ke­u­ni­ver­si­tet til­by­der fore­læs­nin­ger som live­streams.

Man skal ori­en­te­re Mat­hil­de Bach på Fol­ke­u­ni­ver­si­tet, hvis man til­mel­der en klas­se til en eller fle­re live­streams, her­un­der, hvil­ke live­streams det dre­jer sig om, og hvor man­ge der har set med. Det gør man på mail:

mba@fuau.dk

Skriv en kommentar