DELTAG I EN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE OM GYMNASIEELEVERS EVNE TIL AT SPOTTE FALSKE NYHEDER

Til vores spe­ci­a­le i statskund­skab om fake news og digi­tal dan­nel­se i gym­na­si­et har vi udvik­let en under­vis­nings­quiz på ca. 10 min., som udfor­drer gym­na­sie­e­le­ver i at iden­ti­fi­ce­re fal­ske nyhe­der på nettet. 

Quizzen er åben til og med fre­dag d. 6. novem­ber og er pri­mært mål­ret­tet STX-ele­ver. Vi håber, at du har lyst til at del­ta­ge med dine elever!

Du og dine ele­ver til­går quizzen via neden­stå­en­de links:

Elevsi­de: https://lms.mediehuset-kbh.dk/quiz/

Lærer­si­de: https://lms.mediehuset-kbh.dk/quiz-underviser/

Det er vig­tigt, at det kun er dine ele­ver, der tager quizzen via elevsi­den. På lærer­si­den fin­der du instruk­tio­ner til quizzen og sup­ple­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le bereg­net til et modul (90 min.), som kan brin­ge cen­tralt ker­ne­stof fra histo­ri­e­fa­get i spil.

Rig­tig god fornøjelse!

Bene­dik­te Jep­pe­sen & Maja Fri­is Henriksen

Spe­ci­a­lestu­de­ren­de i Statskund­skab ved Køben­havns Universitet

2 kommentarer til “DELTAG I EN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE OM GYMNASIEELEVERS EVNE TIL AT SPOTTE FALSKE NYHEDER

  1. Spæn­den­de, men for kort tid til at afprø­ve den. Jeg har ikke min stx-klas­se før næste uge, så øv.. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *