Historielærerforeningen | Kontakt

11: Spar­ta og Athen i Assas­sin’s Cre­ed Odyssey

Historielærer.dk
Historielærer.dk
11: Spar­ta og Athen i Assas­sin’s Cre­ed Odyssey
/

Kri­gen mel­lem Athen og Spar­ta, seksu­a­li­tet og køn samt poli­ti­ske ræn­ke­spil i antik­ken dis­ku­te­res med udgangs­punkt i com­pu­ter­spil­let Assas­sin’s Cre­ed Odys­sey. Histo­ri­e­nørd har i den­ne omgang besøg af cand.mag. i dansk og old­tids­kund­skab Katri­ne Ohlen­dor­ff, der med stoisk ro og athe­nes vis­dom fører os  til­ba­ge til det gam­le Grækenland.

Glæd dig til Togaklæd­te intel­lek­tu­el­le, kri­ge­ri­ske sparta­ne­re, demo­kra­tiets vug­ge, poesi, tea­ter, bema­le­de skul­p­tu­rer og templer.

Lyd­klip er fra Assas­sin’s Cre­ed Odys­sey (2018), Udgi­vet af Ubisoft. 

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *