Onli­ne semi­nar og mate­ri­a­le om erin­drin­gen af 2. Verdenskrig

D. 28. febru­ar afhol­der “Con­fron­ting Memo­ri­es” et onli­ne-semi­nar: “In Con­stant Flux: The landsca­pe of memory and memo­ri­als of Wor­ld War II in Europe”.

Man skal dog sene­st til­mel­de sig d. 27.2. (se mere infor­ma­tion i pdf’en nedenfor)

Det EU-støt­te­de pro­jekt har også en udmær­ket hjem­mesi­de med mate­ri­a­le og idéer til hvor­dan man kan arbej­de med for­skel­li­ge tvær-natio­na­le tema­er med fokus på 2. Ver­denskrig og med pri­mært fokus på erindringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *