Mate­ri­a­le fra FIP

Her kan du fin­de præ­sen­ta­tio­ner og input fra del­ta­ger­ne:

Oplæg om lære­plans­æn­drin­ger


Oplæg om histo­ri­e­brug

Input fra del­ta­ger­ne i Århus og Køben­havn


Oplæg om digi­tal dan­nel­se

link til Prezi — input fra del­ta­ger­ne


Oplæg om fag­li­ge mål og fag­ligt ind­hold


Oplæg om dansk-histo­ri­e­for­lø­bet


Oplæg om skrift­lig­hed

Input fra del­ta­ger­ne

 

Med­lem­mer af for­e­nin­gen kan log­ge ind og sup­ple­re med ide­er i FIP-forum­met her på historielærer.dk

 

 

 

 

0

Skriv en kommentar