Materiale fra FIP

Materiale fra FIP

Her kan du fin­de præ­sen­ta­tio­ner og input fra del­ta­ger­ne:

Oplæg om læreplansændringer


Oplæg om historiebrug

Input fra del­ta­ger­ne i Århus og Køben­havn


Oplæg om digital dannelse

link til Prezi — input fra del­ta­ger­ne


Oplæg om faglige mål og fagligt indhold


Oplæg om dansk-historieforløbet


Oplæg om skriftlighed

Input fra del­ta­ger­ne

 

Med­lem­mer af for­e­nin­gen kan log­ge ind og sup­ple­re med ide­er i FIP-forum­met her på historielærer.dk

 

 

 

 

For­mand | Historielaerer.dk |

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.