Materiale fra FIP

Her kan du fin­de præ­sen­ta­tio­ner og input fra del­ta­ger­ne: Oplæg om lære­plans­æn­drin­ger Oplæg om histo­ri­e­brug Input fra del­ta­ger­ne i Århus og Køben­havn Oplæg om digi­tal dan­nel­se link til Prezi — input fra del­ta­ger­ne Oplæg om fag­li­ge mål og fag­ligt ind­hold Oplæg om dansk-histo­ri­e­for­lø­bet Oplæg om skrift­lig­hed Input fra del­ta­ger­ne   Med­lem­mer af for­e­nin­gen kan log­ge ind … Læs mere Mate­ri­a­le fra FIP