Putins lege

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 8. maj 2018, fra 19:00 til 20:00
 • Sted: Stu­den­ter­nes Hus
 • Pris: 25
 • Kon­takt: Sta­nis, staniselsborg@hotmail.com

 • Som en del af Histo­ria — Aar­hus’ histo­ri­ske fored­rags­for­e­ning fored­rags­ræk­ke i for­å­ret 2018 afhol­der jeg den 8. maj et fored­rag med tit­len ‘Putins Lege’. Med mere end 20 år på bagen er Histo­ria én af de længst eksi­ste­ren­de stu­den­ter­for­e­nin­ger ved Histo­risk Afde­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tet, og jeg glæ­der mig meget til at være en del af det­te semesters foredragsrække.

  Som opvarm­ning til VM i fod­bold i Rusland 2018 for­tæl­ler jeg nær­me­re om, hvor­dan præ­si­dent Vla­di­mir Putin bru­ger sto­re sports­be­gi­ven­he­der på rus­sisk grund i dan­nel­sen af en ny rus­sisk natio­nal identitet.

  Tid: Tirs­dag d. 8. maj, kl. 19.00
  Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet, Stu­den­ter­nes Hus, Richard Mor­ten­sen Stuen
  Entré: 25 kr (for med­lem­mer gra­tis — med­lem­s­skab koster 50 kro­ner og giver gra­tis adgang til alle fored­ra­ge­ne i ét semester).

  Se nær­me­re i det offi­ci­el­le program:
  https://issuu.com/historiaaarhus/docs/program_48c95e5020c9a8

  Face­book — event 

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.