Kre­a­ti­vi­te­tens dag — gra­tis kursus

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 19. april 2018, fra 09:30 til 15:00
 • Sted: Aal­borg Uni­ver­si­tet, Køben­havn
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Vil du udvik­le din egen og dine stu­de­ren­des kreativitet?

  I sam­ar­bej­de med Aal­borg Uni­ver­si­tet invi­te­rer Fon­den for Entre­pre­nør­skab til en gra­tis wor­ks­hop om kre­a­ti­vi­tet i under­vis­nin­gen d.19. april i Køben­havn. Kre­a­ti­vi­tets­for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet åbner op for en ver­den af kre­a­ti­vi­tet, hvor du blandt andet får inspira­tion til udvik­ling af dine stu­de­ren­des kre­a­ti­vi­tet, det gode grup­pe­ar­bej­de og opsæt­ning af ram­mer for udvik­ling af kre­a­ti­vi­tet i uddannelsesinstitutioner

  Læs mere om pro­gram­met og til­meld dig her:


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.