Efter­mid­dags­mø­de: Eksamen

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 5. maj 2022, fra 16:00 til 17:00
 • Sted: Fag­kon­su­len­tens forum 
 • Pris: 0
 • Kon­takt: Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, Karen.Steller.Bjerregaard@stukuvm.dk

 • Efter­mid­dags­mø­de med fagkonsulenten

  Eksa­men! Kil­de­sæt, SRP-eksa­men, bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er… Hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Alle spørgs­mål og tema­er er velkomne!

  Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

  Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu under bil­le­det, når tiden er inde.

   

   

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.