Histo­ri­e­un­der­vis­ning i det tid­li­ge­re Jugoslavien

Histo­ri­e­un­der­vis­ning er et fan­ta­stisk grund­lag for udvik­lin­gen af kol­lek­ti­ve og indi­vi­du­el­le iden­ti­te­ter. Histo­ri­e­un­der­vis­ning kan desvær­re også bru­ges til at ska­be livs­far­ligt had.

Den dan­ske Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har siden 1990’erne været invol­ve­ret i en ræk­ke EURO­CLIO-pro­jek­ter med det for­mål at støt­te udvik­lin­gen af inklu­de­ren­de og mul­ti­per­spek­ti­visk histo­ri­e­un­der­vis­ning i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en. Det sene­ste resul­tat af dis­se pro­jek­ter kan man se her: http://www.euroclio.eu/new/index.php/former-yugoslavia-2011–2014-history-that-connects/4186-qonce-upon-a-timewe-lived-togetherq-language-editions-available

Trods de gode bestræ­bel­ser er der desvær­re lang vej end­nu: http://www.information.dk/521664

 

 

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *