De Hvi­de Bus­ser — gra­tis undervisningsmateriale

I for­bin­del­se med sær­ud­stil­lin­gen om De Hvi­de bus­ser har Natio­nal­mu­se­et udgi­vet et gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne om med­bor­ger­skab . Se  http://natmus.dk/salg-og-ydelser/undervisning-og-undervisningsmateriale/undervisning/ungdomsuddannelserne/saerudstilling-de-hvide-busser/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *