Spændende mammutbog om arabernes historie

Titel: Ara­ber­nes histo­rie Forfatter(e): Euge­ne Rogan For­lag: Kri­ste­ligt Dag­blad Udgi­vel­ses­år: 2017 Sider: 740 Pris: 299 Den bri­ti­ske histo­ri­ker og Oxford­pro­fes­sor Euge­ne Rogan for­tæl­ler hele den­ne fasci­ne­ren­de histo­rie fra sen­mid­delal­de­ren til i dag, fra Nord­afri­ka til Den Ara­bi­ske Halvø. Gen­nem et væld af kil­der og øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger – poli­ti­ke­re og intel­lek­tu­el­le, for­fat­te­re og sol­da­ter, kvin­der og mænd, … Læs mere Spæn­den­de mam­mut­bog om ara­ber­nes histo­rie